Εγγύηση Download

Όροι και Συνθήκες Εγγύησης για Τελικούς Καταναλωτές

Η DENON προσπαθεί να επιτύχει άψογη ποιότητα για όλα τα προϊόντα της. Εάν, εν τούτοις, υπάρχει λόγος να εγερθεί καταγγελία λόγω ατελειών των υλικών, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να προβάλει νομική αξίωση εγγύησης μέσω του καταστήματος λιανικής πώλησης, απ' όπου προμηθεύτηκε το προϊόν. Η εγγύηση κατωτέρω είναι χωρίς επιφύλαξη ως προς αυτά τα νόμιμα δικαιώματα.

Εκτός από τις αξιώσεις αυτές, η DENON εκχωρεί στους τελικούς καταναλωτές περιορισμένου-χρόνου εγγύηση του κατασκευαστή για ατέλειες της παραγωγής και των υλικών σε προϊόντα της DENON, προμηθευθέντα από εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων της DENON. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε ζημία, ως αποτέλεσμα κακού χειρισμού, κακής χρήσης, πτώσης ή κρούσης του προϊόντος ή από φυσική φθορά.

Η περίοδος της 2-ετούς εγγύησης ξεκινά την ημέρα αγοράς του καινούριου προϊόντος από εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων της DENON. Στην περίπτωση αξίωσης εγγύησης, η DENON αντικαθιστά το ελαττωματικό υλικό και το εγκαθιστά δωρεάν. Οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις αποκλείονται.

Η παρεχόμενη από την DENON δωρεάν υπηρεσία εγγύησης προϋποθέτει, ότι το προϊόν είναι ασφαλώς συσκευασμένο, για να αποτραπεί ζημία από θραύση ή κρούση (ει δυνατόν στην εργοστασιακή του συσκευασία) και αποστέλλεται στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων της DENON, απ' όπου ο τελικός καταναλωτής αγόρασε το προϊόν. Το κατάστημα λιανικής πώλησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την υλοποίηση της υπηρεσίας εγγύησης. Περαιτέρω προϋπόθεση είναι η επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης από αυτό το εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου θα φαίνεται το όνομα του τελικού καταναλωτή, η ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο του αποσταλέντος προϊόντος.

Η εγγύηση ισχύει για ακριβώς 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό καταναλωτή.